Microsoft Hyper-V

Wirtualizacja serwera pozwala na elastyczne wykożystanie zasobów sprzętowych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Obecnie pojedyncze serwery w normalnej pracy wykożystują bardzo znikomą część swoich zasobów, co przekłada się na nieefektywne zarządzanie wydatkami poniesionymi na budowę infrastruktury IT w firmi. Wykorzystując wirtualizację serwerów mamy możliwośc uruchomienia wielu osobnych serwerów wirtualnych na pojedynczym serwerze sprzętowym uzyskując w ten sposób rozłóżenie mocy pojedynczej maszyny fizycznej na kilka maszyn wirutalnych (ich ilość zależy od zasobów sprzętowych fizycznego serwera). Tak skonfigurowane serwery wirtualne możemy w prosty sposów kopiować w celu zabezpieczenia danych, jak i kopiować na inne maszyny fizyczne.